Velkommen til Foresattportalen!

Ny søknad om plass i barnehage eller SFO
Det er viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer), så kan du søke uten å være innlogget (ved å velge Barnehage eller SFO i menyen over).

Innlogging
Logg inn via ID-porten. Logg inn HER. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre / si opp plass
For å endre plasstørrelse eller si opp plassen må du logge inn via ID-porten.